Pouk slovenščine dijaku omogoča napredovanje na pisno-vidnem in govorno slušnem področju ter ga vodi po poteh kreativnih dogodivščin.