Književnost romantike v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol.
Projekt je nastal v letu 2006, v okviru javnega razpisa za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju.
(MŠŠ-IZO3-RO-38-1/2006)