Uporaba različnih metodin oblik timskega poučevanja v praksi, za razumevanje drugačnosti v sodobnem slovenskem pripovedništvu.
Tema bo obravnavana z različnih vidikov in predmetnih področij: SLO, PSI, SOC, ZGO, INF - ter z uporabo različnih metod poučevanja in učenja: videokonferenca, wiki, timsko poučevanje, interaktivni testi, ...